Artykuł

Polszczyzna Brazylijska – wykład otwarty Uniwersytetu Rzeszowskiego

Już wkrótce, bo 27 lutego 2024 roku, w rzeszowskim Urban Labie odbędzie się wykład organizowany przez SKN Glottodydaktyki Polonistycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat Polszczyzny Brazylijskiej. W ramach wydarzenia będzie można wziąć udział również w warsztatach metodycznych nauczania języka polskiego poza granicami Polski.

Kim są organizatorzy wydarzenia?

SKN Glottodydaktyki Polonistycznej to nowopowstałe koło naukowe działające na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Organizacja zrzesza osoby zainteresowane nauczaniem języka polskiego jako obcego, a wśród członków można znaleźć studentów logopedii z nauczaniem języka polskiego jako obcego czy filologii polskiej.

Koło Naukowe w ramach swojej działalności zaplanowało wykład otwarty i warsztaty metodyczne, które poprowadzi Alicja Goczyła Ferreira, wieloletnia lektorka języka polskiego w Brazylii. A. Goczyła Ferreira skończyła studia językoznawcze na Uniwersytecie Federalnym Parany w Kurytybie. Przez osiemnaście lat pracowała jako lektorka w Centrum Języków i Międzykulturowości, a od 2014 roku jest wykładowczynią języka i kultury polskiej na Katedrze Polonistyki przy wyżej wymienionym uniwersytecie.

Czego się nauczycie?

W dniu 27 lutego odbędzie się wykład w Urban Labie. W ramach wydarzenia lektorka przybliży słuchaczom Polonię Brazylijską – jej kulturę, historię i status języka polskiego w Brazylii. Wykładowczyni podejmie się wyjaśnienia, jakie znaczenie za granicą ma polskość i wyjaśni, jak ją pielęgnować, pracując w innym kraju.

Kolejnego dnia na Uniwersytecie Rzeszowskim odbędą się czterogodzinne warsztaty, które wprowadzą uczestników w tematykę nauczania języka polskiego jako obcego ze szczególnym naciskiem na język polski odziedziczony. Uczestnicy na podstawie analizy studium przypadku poznają również czynniki, na które należy zwrócić uwagę, tworząc plan nauczania języka polskiego oraz poznają techniki dopasowane do kompetencji uczestników kursów.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziecie w wydarzeniu na Facebooku.

 Plakat wydarzenia/UR