• Felieton

    ,,Kalendarz ludzkich świąt’’, czyli kontrowersje wokół tradycji

    Ostatnio wpadła mi w ręce książka naszej polskiej noblistki Olgi Tokarczuk o interesującym tytule ,,Opowiadania bizarne’’. Warto na wstępie wspomnieć, że określenie ,,bizarne’’ pochodzi od angielskiego słowa ,,bizarre’’ tłumaczonego jako ,,dziwaczny’’ czy ,,cudaśny’’. Rzeczywiście, nie da się ukryć, że poszczególne ,,mikro-historie’’ lawirują wokół najróżniejszej tematyki. Są korespondencją między tym, co przeszłe…