• Artykuł

    Fundator Nagrody Nobla – postać nietuzinkowa i człowiek renesansu

    Kim był fundator najsłynniejszej nagrody dla naukowców? Na pewno człowiekiem bardzo zdolnym, bo swoimi talentami mógłby obdarzyć kilka osób. Jednak z obawy przed wybuchem podczas jego prac z nitrogliceryną, ludzie nie chcieli koło niego mieszkać, co mu nie przeszkadzało, bo ludzi nie lubił. Zwykł mawiać, że prawdziwy człowiek jest z zasady kłamcą. Alfred…