• Felieton

    Epidemia rasizmu

    Wraz z wybuchem pandemii koronawirusa wybuchła również jeszcze jedna epidemia – epidemia rasizmu. Wirus wywołał niepokojącą falę nienawiści wobec ludzi o chińskim i wschodnioazjatyckim pochodzeniu. Od początku tego roku możemy zaobserwować zjawisko niejako utożsamiania osób pochodzenia azjatyckiego z koronawirusem. Część osób przypisuje Azjatom winę za jego…