• Artykuł

    ,,Alternatywka” nie do końca alternatywna

    Na początku grudnia Wydawnictwo Naukowe PWN ogłosiło wyniki czwartej edycji plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku. Zwyciężyło w nim słowo „alternatywka”, oznaczające „dziewczynę o alternatywnych upodobaniach i zachowaniach”. Nietrudno zauważyć, że powstało ono od rzeczownika „alternatywa” w znaczeniu „inne rozwiązanie, inna możliwość”. Zatem można się domyślić, jak rozpoznać prawdziwą…