Artykuł,  Polityka

Młodzieżowy Budżet obywatelski? „To moje oczko w głowie”. O planach Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie słów kilka

Nowy rok, nowe plany i marzenia. Nie inaczej jest wśród młodych społeczników w Tarnowie. 

Fot. Biuro prasowe Młodzieżowej Rady Miejskie w Tarnowie

Priorytetem w naszych działaniach, jest stworzenie mechanizmu młodzieżowego budżetu obywatelskiego, który mógłby wpływać na jeszcze większą partycypację młodych w Tarnowie

– zaznacza przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie, Tomasz Kowalski.

Mechanizm ten bardzo dobrze funkcjonuje w takich miastach jak Bielsko-Biała, Tychy czy Szczecin. Skoro tam się udało, wierzę w to mocno, że i nam się uda. Na pewno nie będą to kwoty takie jak w przypadku budżetu obywatelskiego, ale każdy przychylny głos wobec tego projektu, każda złotówka, będzie z pewnością mądrze rozdysponowana przez nas. To moje oczko w głowie

– podkreśla przewodniczący.

Fot. Biuro prasowe Młodzieżowej Rady Miejskie w Tarnowie

W ubiegłym roku kalendarzowym młodzi radni intensywnie pracowali nad partycypacją w życiu społecznym młodych ludzi, podejmując szereg działań. Jedną z takich inicjatyw był cykl spotkań „Młodzi dla Tarnowa – Przyszłość zaczyna się teraz”, w którym to podejmowano dyskusje między młodymi, a także zaproszonymi gośćmi, nad kwestią przyszłości polskiego bieguna ciepła.

Niezwykle miło wspominam spotkanie w biurze poselskim Piotra Górnikiewicza z Dawidem Ostrowskim (Head of Google Developer Experts Program) oraz przedstawicielami Tarnowskiej Rady Seniorów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Takich spotkań mam nadzieję, że w nowym roku będzie więcej. Chcielibyśmy również kontynuować pokazywanie światu naszego pięknego miasta i mam tutaj na myśli projekt pt. Pokażmy Tarnów światu, który zakłada przyjazd do Tarnowa młodzieży z różnych części świata. Prócz zwiedzania miasta, projekt zakłada integrację i wymianę doświadczeń młodzieży, która ma niesamowitą chęć do działania

– dodaje Tomasz Kowalski.

Fot. Biuro prasowe Młodzieżowej Rady Miejskie w Tarnowie

Warto przypomnieć, że kadencja Młodzieżowej Rady Miejskie VII kadencji trwa do 2025 roku.